Besök hos Stuguns Snöskoterklubb

Artikeln publicerades 12 april 2024

I Ragunda kommun har vi ca 70 mil leder för skoteråkning, fem skoterklubbar i olika delar av kommunen hjälps åt att sköta dem. Den 10 april besökte vi en av föreningarna, Stuguns Snöskoterklubb och Joakim Thor, som sköter 20 mil av lederna.

Klubben har idag ca 400 medlemmar vara 150 är under 25 år. Medlemmarna är inte enbart skoterägare utan även motionärer och tunnbrödsbagare då föreningen även äger en bagarstuga och många använder skoterleden för att Gå eller åka skidor i.

Klubben lägger ner ett tusental ideella timmar per år för att kunna sköta om lederna, röja, skylta, bygga broar, vindskydd, utbilda nya skoterförare med mera.

De kan årligen söka ett villkorat stöd från kommunen för skötseln av lederna. Du kan se de leder som är offentliga på Naturkartan:Stuguns Snöskoter Klubb — Naturkartan Länk till annan webbplats.

Joakim visade upp delar av ledsystemet de sköter om och vi har även pratat om bland annat behovet av ledansvariga ute i byarna, aktiva medlemmar, fördyrade kostnader och hur mycket arbete det krävs för att kunna hålla lederna i ett bra skick.

Tack för en trevlig och intressant förmiddag i Stuguskogen, ni gör ett fantastiskt arbete!