Påverka som ung

Din röst är viktig för oss! Vill du vara delaktig i utvecklingen av samhället och vill vi se till att ungas rättigheter tillgodoses, både i skolan och på fritiden?

Påverka i skolan

Klassråd och elevråd finns på alla skolor i kommunen. Elevinflytande är en rättighet enligt lag i Sverige och även enligt FN:s barnkonvention. På Skolverkets webbplats finns mer information om elevinflytande.

Om elevinflytande och elevråd på Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakta en politiker

Kommunen är en demokratiskt styrd organisation. Det innebär att huvudansvaret för verksamheten ligger hos de förtroendevalda politikerna.

Du kan påverka genom att ta kontakt med en enskild kommunpolitiker eller vända dig till nämndernas ordföranden.

Kontakta kommunen med synpunkter, beröm eller klagomål

Du kan skicka in synpunkter, beröm eller klagomål via kommunens e-tjänst. Om du lämnar dina kontaktuppgifter får du återkoppling om vad som händer i ditt ärende.

Synpunkter, beröm och klagomål - Ragunda kommun Länk till annan webbplats.

Unga på landsbygden

Unga på landsbygden är en förening som vill utmana den urbana normen, förändra attityderna och underlätta ungas organisering.

#UNGAPÅLANDSBYGDEN Länk till annan webbplats.

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.