Näringslivsrådet

I program och planer för näringsliv och utveckling finns ett delmål – En utvecklad kontakt mellan kommun och näringsliv. Därför har Ragunda kommun beslutat att återinföra Näringslivsrådet.

Bakgrund

För att stärka företagsklimatet i kommunen behövs en nära och utvecklad kontakt mellan kommun och näringsliv. Dels i form av en myndighetsutövning som är transparent, smidig och förtroendeskapande. Och dels en dialog där företagen har möjlighet att säga till kommunen vad de vill ha vår hjälp med på kort och lång sikt.

Företagsdialogen hjälper Ragunda kommun att fokusera i näringslivsfrågor.

En aktivitet för att jobba med att uppfylla detta delmål är att starta upp ett Näringslivsråd. Reglemente för näringslivsrådet finns bland våra föreskrivter

Föreskrifter - Reglementen

Mål och Syfte med Näringslivsrådet

Syftet med Näringslivsrådet är att:

 • Vara rådgivande till kommunen i frågor kring näringslivsutveckling.
 • Ha en beredande funktion i frågor kring näringslivsutveckling.
 • Vara ett dialogforum för ökad samverkan mellan näringslivet och kommunen.
 • Driva näringslivsfrämjande frågor, viktiga för både näringslivet och kommunen.
 • Arbeta strategiskt och långsiktiga

Målsättningar för rådets arbete ska vara dynamiska och föränderliga och stå i relation till omvärldens utveckling och de lokala behov och förutsättningar som identifieras.

 • En ökad stolthet och attraktion för kommunen som en plats att bo, leva och verka i.
 • En ökad förståelse för varandras möjligheter, förutsättningar och utmaningar
 • En utvecklad god och nära dialog mellan kommunen och näringslivet

Möten 2024

 • 28 februari klockan 12-17
 • 8 maj klockan 12-17
 • 25 september klockan 12-17
 • 6 november klockan 12-17

Här hittar du mötesanteckningar och kallelser:

Näringslivsrådet | MeetingPlus [sv] (formpipe.com) Länk till annan webbplats.

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.