Geopark Indalsälven - Årets Turismföretag 2023 i Jämtland Härjedalen

Artikeln publicerades 20 oktober 2023

Peter och Ann-Charlotte Ladan, Geopark Indalsälven AB

Ett stort Grattis säger vi till Geopark Indalsälven som vann priset ”Årets Turismföretagare” som Jämtland Härjedalen Turism delade ut under Turismdagen 2023.

Motiveringen löd:

Många besöksmål vill kunna bidra till hållbar utveckling och vara en hållbar attraktion som bidrar till naturvård, ökad kunskap och att föra människor samman. Kort sagt, att kunna verka som en sammanhållande kraft. Årets turismföretagare gör allt detta samtidigt som den stödjer forskning och utbildning och lockar till förundran och ödmjukhet för jordens långa historia.