Artikeln publicerades 23 januari 2024

Upphandlingskontoret bjuder in till en serie av webbinarier där det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor. Webbinarierna är kostnadsfria och sker digitalt via teams.

Upphandlingskontoret arbetar på uppdrag av kommunerna i Jämtland med att utföra offentliga upphandlingar med kvalitet. Vi vet att många leverantörer är intresserade av att lägga anbud, men att upphandlingsvärlden kan uppfattas som stel och svårtillgängligt. Ofta sker till exempel kontakten mellan oss bara genom frågor och svar i upphandlingar.

För att det offentliga och privata ska kunna samverka på bästa sätt är en levande kommunikation avgörande. Upphandlingskontoret inbjuder därför som ett led i vårt kommunikationsarbete in leverantörer i Jämtland till en serie webbinarier med tillhörande frågestund. Vårt första möte riktar sig även mot politiker som vill delta i en öppen dialog om upphandling.

Webbinarierna är utan kostnad att delta i via Teams och kommer att vara uppdelade på fem olika delar. Regi-strering i förväg krävs för att få en länk till mötet.

Välkommen att registrera er via länkarna nedan för en eller flera möten ni är intresserade av. Samtliga träffar sker på tisdagar klockan 8:00.

Frågor för respektive webbinarium kan ställas i förväg till nils.larsson@upphandlingskontoret.se

Öppet möte mellan Upphandlingskontoret, politiker och leverantörer

Mötet ger en kort presentation av Upphandlingskontoret, med fokus på öppna frågor. Mötet riktar sig både till leverantörer och politiker som vill höra leverantörers åsikter om offentlig upphandling i Jämtland, Tisdag 2024-01-30 Klockan 8:00.

Microsoft Virtual Events Powered by Teams Länk till annan webbplats.

Syftet med upphandlingar 

Mötet ger en introduktion till vad upphandlingar är. Vilka uttalade syften finns och hur det berör dessa er som leverantörer? Slutligen även en avslutande frågestund. Tisdag 2024-02-13. Klockan 8:00.

Microsoft Virtual Events Powered by Teams Länk till annan webbplats.

Att lägga anbud 

Mötet fokuserar på hur man som leverantör lägger sitt anbud, samt lite praktiska tips på fallgropar man kan undvika. Bland annat om krav på leverantör och krav på vara/tjänst. Slutligen även en avslutande frågestund. Tisdag 2024-02-27. Klockan 8:00.

Microsoft Virtual Events Powered by Teams Länk till annan webbplats.

Avtalsfrågor 

Mötet fokuserar på olika frågor som kan kopplas till avtalet och avtalstiden. Bland annat diskuteras verktygen för att lösa problem mellan parterna. Slutligen även en avslutande frågestund. Tisdag 2024-03-12.

Microsoft Virtual Events Powered by Teams Länk till annan webbplats.

Överprövning och sekretess 

Mötet som är det sista i vår serie fokuserar på några viktiga punkter att tänka på vid en överprövning. Även grundläggande information om hur en sekretessprövning görs. Slutligen finns en frågestund för övriga frågor. Tisdag 2024-03-26.

Microsoft Virtual Events Powered by Teams Länk till annan webbplats.

Avslutande diskussion (NY)

Alla intresserade, från politiker till leverantörer, är välkomna till vårt webbinarium för en avslutande diskussion om upphand-ling . Agenda kommer delvis att grundas på frågor som uppmärksammats under våra webbinarier. Tisdag 2024-04-09.

Microsoft Virtual Events Powered by Teams Länk till annan webbplats.