STAR Ragunda - Samverkansteam för arbetslivsinriktad rehabilitering

STAR - Samverkansteam för arbetslivsinriktad rehabilitering är en samverkansinsats som finns i hela länet och finansieras av Samordningsförbundet Jämtland Härjedalen.

STAR finns till för personer som har kontakt med flera myndigheter/verksamheter i vårt samverkansteam och som är i behov av en samplanering i sin rehabiliteringsprocess mot studier, arbete och egen försörjning.

STAR vänder sig till dig som:

 • Bor i Ragunda kommun.
 • Är mellan 16 och 64 år.
 • Behöver en planering och samverkan från flera myndigheter/verksamheter för att få stöd till ett arbete, studier och egen försörjning.
 • Vill få till en förändring och en bättre planering framåt.

Vilka är med i STAR:s samverkansteam?

 • Arbetskonsulent hos Arbetsförmedlingen
 • Handläggare hos Försäkringskassan
 • Rehabkoordinator hos primärvården
 • Rehabkoordinator hos psykiatrin
 • Handläggare IFO/ekonomiskt bistånd
 • Arbetsmarknadskonsulent hos kommunen
 • Biståndshandläggare på biståndsenheten
 • Samordnare (som är en gemensam resurs för teamet och anställd av kommunen)

Vad kan du få för hjälp av STAR?

Vi gör en gemensam plan tillsammans med dig. Planeringen är individuellt anpassad och inriktad på vad just du behöver för att komma vidare i din rehabilitering mot arbete eller studier, och egen försörjning.

Den individuellt samordnade planen skapar vi i ett möte som sker tillsammans med dig och de myndigheter/verksamheter som du har kontakt med. Din egen aktiva medverkan är viktig!

För att kunna hjälpa dig nå dina mål, så behöver vi ditt samtycke att dela information om dig.

Genom medgivandet kan vi som medlemmar i samverkansteamet diskutera viktig information som kan underlätta din väg till arbete, studie, och egenförsörjning.

Hur gör jag för att få hjälp av STAR?

Om du är intresserad eller vill ha mer information om STAR kan du ta kontakt med din handläggare på kommunen, din vårdkontakt eller höra av dig till vår samordnare för STAR.

Samordnare för STAR

Mikaela Lundgren

0696- 68 22 30mikaela.lundgren@ragunda.se

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.