Hemsjukvård och hjälpmedel

Du kan få sjukvård och rehabilitering hemma eller om du bor i en särskild boendeform. Hemsjukvård innefattar även friskvård, råd och stöd samt olika förebyggande insatser mot fall, trycksår och undernäring.

Hemsjukvård

Kommunen ansvarar för hemsjukvård, upp till läkarnivå, i särskilt boende och i ordinärt boende. Kommunens hemsjukvård utförs av sjuksköterska, distriktsköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast och i vissa fall av vård- och omsorgspersonal. Kommunens ansvar för hemsjukvård regleras i lagstiftning och i avtal med Region Jämtland Härjedalen.

För att du ska erbjudas hemsjukvård i ordinärt boende ska ditt behov av hälso- och sjukvård vara sammanhängande över tid och ditt behov av hemsjukvård ska vara bedömt utifrån ditt hälsotillstånd. Hemsjukvård kan till exempel vara hjälp med medicinering, såromläggning, träning, hjälpmedelsutprovning och vård i livets slutskede.

Hjälpmedel

Syftet med hjälpmedel är att det ska underlätta för dig att klara det dagliga livet så självständigt som möjligt.I kommunens verksamhet är det arbetsterapeuter, sjukgymnaster och distriktssköterskor som kan prova ut och förskriva hjälpmedel.

Så här gör du för att anmäla behov av hjälpmedel

Om du behöver hjälpmedel ska du i första hand vända dig till din Hälsocentral.

Tema Hjälpmedel – ny tjänst på 1177.se

Nu finns ett nytt temaområde, Tema Hjälpmedel, på 1177 Vårdguidens webbplats. Där kan man läsa om hur det går till att få ett hjälpmedel och även se vilket utbud som finns.

Hjälpmedel - 1177 Länk till annan webbplats.

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.

Innehåll på sidan