Beredskapsveckan - Öva!

Artikeln publicerades 25 september 2023

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) anordnar varje höst en Beredskapsvecka under vecka 39. Målet är att öka vår motståndskraft mot samhällskriser och krig.

År 2023 genomförs Beredskapsveckan mellan den 25 september och den 1 oktober. Årets tema är Öva! Planer och krislådor i alla ära, men om du aldrig övar dig i att använda dem saknas en viktig pusselbit i beredskapen.

På Länsstyrelsens hemsida kan du följa när landshövding Marita Ljung övar under veckan:

Beredskapsveckan | Länsstyrelsen Jämtland (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Här kan du läsa mer om beredskapsveckan på MSBs hemsida:

Beredskapsveckan (msb.se) Länk till annan webbplats.

På krisinformation.se finns information om hur får till dig information under en kris :

Kommunikation vid kris - Krisinformation.se Länk till annan webbplats.