• Digital anslagstavla

  Här hittar du Ragunda kommuns officiella digitala anslagstavla. Här finns de handlingar och kungörelser som kommunen är skyldig att anslå.

 • För dig som är förtroendevald

  Här finner du stöd för dig som är förtroendevald i utskott, nämnder, styrelser och kommunfullmäktige i Ragunda kommun.

 • Kallelser och protokoll på Meetings+

  Här hittar du kallelser och protokoll från Ragunda kommuns politiska sammanträden.

 • Kommunens föreskrifter

  Här hittar du våra kommunala författningar.

 • Kommunfullmäktige

  I Ragunda kommun är kommunfullmäktige den högsta beslutande instansen. Vart fjärde år väljer kommunmedborgarna sina representanter.

 • Kommunstyrelsen

  Kommunstyrelsen är kommunens motsvarighet till regeringen och har 11 ledamöter valda av kommunfullmäktige.

 • Ledamöter

  Ragunda kommun styrs genom en direktvald politiska församling, så kallad kommunfullmäktige. Dessutom finns det politiska uppdrag inom kommunstyrelser, i olika nämnder och utskott.

 • Mål, visioner och framtidsidéer

  "Ragunda mitt i" är Ragunda kommuns mål för perioden 2020-2030. Målen fastställdes i ett extra kommunfullmäktige 2019-12-19

 • Revisionen

  Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument i Sverige med uppdrag att granska den verksamhet som bedrivs i kommunen. Den kommunala revisionen är oberoende och granskar på kommunfullmäktiges uppdrag.

 • Sammanträdeskalender

  Här hittar du sammanställningen för Ragunda kommuns politiska samanträden.

 • Samägda företag och förbund

  Ragunda kommun ingår i en del samägda företag och förbund som finns presenterade på den här sidan.

 • Överklaga beslut

  Om du inte är nöjd med ett kommunalt beslut kan du överklaga beslutet genom förvaltningsbesvär eller laglighetsprövning.