Dialog om föreningsbidragen

Artikeln publicerades 4 oktober 2023

Ragunda kommun har tagit fram förslag på revidering av föreningsbidragen och vill därför bjuda in föreningar till dialog.

Vi kommer att hålla möten i Stugun, Hammarstrand, Bispgården och ett digitalt. Från kommunen kommer tjänstemän och politiker att delta.

Efter att samtliga möten hållits kommer revideringen att skickas ut på remiss till föreningslivet och därefter kommer föreningslivets tankar och diskussioner att behandlas och vägas in inför ett framtida politiskt beslut kring att anta revideringen.

Målet är att de nya föreningsbidragen ska börja gälla för året 2024.

Vi bjuder in till dialog följande tider och platser:

  • Stugun den 9 oktober klockan 18-20, Nornan, nya delen
  • Hammarstrand den 16 oktober klockan 18-20, i kommunhuset
  • Bispgården den 18 oktober klockan 18-20, Forshallen, cafeterian
  • Digitalt via Teams den 23 oktober klockan 18-20. Du ansluter till mötet via den här länken: Teams möte 23 oktober klockan 18 Länk till annan webbplats.