Förtydligande angående den Thailändska Paviljongen sommaren 2024

Artikeln publicerades 14 februari 2024

Som vi tidigare har informerat om så kommer den Thailändska Paviljongen vara öppen under sommaren 2024, men på grund av kommunens ekonomiska situation kan vi inte ha bemanning på området och guidade turer kommer bara att kunna förbokas. I sociala medier ser vi att det nu cirkulerar uppgifter och påståenden som inte riktigt stämmer.

Kommer den Thailändska Paviljongen att avvecklas?

Vi kommer inte att avveckla den Thailändska Paviljongen. Vi har under vintern fört en dialog med den Thailändska ambassaden där vi diskuterat olika utvecklingsområden. I ett första skede handlar det om att kvalitetssäkra det guidningsmaterial som används, att de skyltar som finns på området uppdateras och digitaliseras och tillgängliggörs på vår hemsida. Sedan har ambassaden uttryckt en önskan att med hjälp av Fine Arts Department gå igenom de föremål som finns i Kulturbyggnaden, katalogisera dem samt kvalitetssäkra informationen.

Är den kommunala organisationen kring den Thailändska Paviljongen splittrad?

Den kommunala organisationen kring den Thailändska Paviljongen är inte splittrad utan bara uppdelad i olika ansvarsområden, som vi också har haft under tidigare år.

 • Övergripande frågor angående den Thailändska Paviljongen, turistisk verksamhet, guidningar, utveckling samt samarbetet med den Thailändska ambassaden: Robert Falk, Utvecklingsenheten
 • Anläggning: Anneli Hansson, fastighetschef
 • Marknadsföring: Carina Landin och Niclas Jarlås, Kommunikationsenheten.

Vi har ett bra samarbete internt och har en fin kontakt med den Thailändska ambassaden.

Avtalet med FCM (Föreningen kung Chulalongkorns Minne) sas upp 2018. Inget nytt avtal med föreningen är upprättat.

Kommer Kulturbyggnaden och entrébyggnaden att vara stängda?

Ja. Entrébyggnaden kommer att vara stängd och Kulturbyggnaden kommer bara att vara öppen vid bokade guidningar samt vid evenemang den 19 juli.

Inför säsongen 2019 beslutades det om nedskärningar av budgeten för den Thailändska Paviljongen vilket resulterade i att bemanningen av turistvärdar togs bort. Under pandemin fanns ingen bemanning och under 2022-2023 hade kommunen ett avtal för viss turistisk verksamhet med Fors Företagareförening.

Vi har ett bra samarbete med entreprenören vid den Thailändska restaurangen där det naturligtvis finns möjlighet att ta en fika eller äta något gott under säsongen.

Det kommer att finnas skyltar med qr-koder så att det finns möjlighet att donera pengar via swish till områdets utveckling.

Finns ingen underhållsplan, marknadsföringsplan och utvecklingsplan?

Underhållsplan, marknadsföringsplan samt utvecklingsplan finns och har kommunicerats med ambassaden.

Hur såg driftskostnaden för den Thailändska Paviljongen ut 2023?

Till Fors Företagareförening: 225 000 kr

Driftskostnader

 • Underhåll, entreprenader: 147 000 kr
 • Arrenden: 24 000 kr
 • Renhållning: 7 000 kr
 • Reparationer: 56 000kr
 • El: 75 000 kr
 • Larm: 11 000 kr
 • Juridiska konsulter: 8 000 kr
 • Förbrukningsinventarier: 19 000

Totalt drift: 347 000 kr

Marknadsföringskostnader och försäkringskostnader ingår ej i driftsbudget.

Varför har man inte fört dialog med Fors Företagareförening?

Kommunstyrelsens presidium och kommundirektör hade möte med Fors företagarförening den 26 oktober. Redan då flaggade vi för att vi inte kunde ge något besked eller skriva ett nytt avtal innan den 13 november som föreningen önskade. Detta bekräftades även i ett mejl i november månad. Kommunens ekonomi är ansträngd och det finns inget utrymme i årets budget för att betala ett bidrag till Fors företagarförening om 325 000 kr, den summa man presenterade i sin kalkyl vid mötet den 26 oktober. De interna diskussionerna om en lösning för sommarens drift har pågått fram till förra veckan och kommundirektören meddelade omgående Fors Företagarförening om kommunens beslut. Fors Företagareförening fick informationen först, innan ändringar gjordes på Thailändska Paviljongens hemsida och vi publicerade en nyhet på kommunens hemsida.

Har kommunen ordentligt sett över föreningens beräkningar om att kunna bli självgående år 2026? Om ja, varför låter ni det inte gå ytterligare två år för att ge dem en chans? 

Vid mötet den 26 oktober presenterade Fors Företagareförening en kalkyl för driften under perioden 2024-2026. Vi har tittat på dessa beräkningar, men saknar fortfarande medel för bidrag i årets budget. Underhållet i kalkylen följer inte underhållsplanen och det saknas ett antal driftkostnader som bland annat faktisk elkostnad, larm och arrenden till markägare.