Geoteknisk undersökning vid Anders-Olof skolan

Artikeln publicerades 25 januari 2024

Ragunda kommun har nu fått ta del av den geotekniska undersökningen "Skredrisk Anders-Olof skolan" som tagits fram av Awer Geoteknik.

Rapporten visar att det finns stabilitetsproblem i branten vid Anders-Olof skolan. Slänten består av sand och silt vilket är material som medför långsamtgående förlopp. Man rekommenderar att ytterligare undersökningar görs för att få säkrare resultat av beräkningsmodellen.

Kommunens verksamheter  jobbar nu vidare med att kontakta berörda myndigheter för att kunna ta fram en handlingsplan för fördjupad stabilitetsutredning.

Grundskolans verksamhet i byggnaden fortsätter som vanligt.

För frågor angående utredningen kontakta:
Eva Nilsson, Samhällsbyggnadsavdelningen
eva.nilsson@ragunda.se