Information om eldning av trädgårdsavfall

Artikeln publicerades 15 april 2024

Efter nytt beslut från kommunstyrelsen och bygg- och miljönämnden är den här artikeln inaktuell. Läs om det nya beslutet här:

Nytt beslut om eldning av trädgårdsavfall - Ragunda kommun Länk till annan webbplats.

Eldning av trädgårdsavfall

Sedan den 1 januari 2024 är det inte längre tillåtet att elda avfall från trädgårdar eller parker och gäller oavsett om du bor inom eller utanför detaljplanelagt område. Bestämmelsen kommer från EUs avfallsdirektiv och syftar till att även kvistar och löv ska återvinnas som exempelvis biogas, eller komposteras för att bli ny näring som kan återföras till jorden.

Valborgsmässoeldar

Dispens mot eldning kan ges i sällsynta fall, exempelvis eldning som sker i samband med offentliga tillställningar, såsom valborgsmässoeldar. Om du önskar att anordna en valborgsmässoeld söker du dispens hos Bygg- och miljöenheten. Skicka din ansökan till: bygg.miljo@ragunda.se

Ange ”Dispens valborgsbrasa” i ämnesraden, ingen avgift kommer att tas ut för handläggning av dispensen inför valborg 2024.

Ansökan ska innehålla:

  • Kontaktuppgifter till den ansvarige.
  • Var brasan planeras utritat på en karta och fastighetsbeteckning eller adress samt om ni har markägarens tillstånd.
  • Under vilka tider ni planerar att elda.
  • Hur mycket och vilken typ av avfall som ska eldas.
  • Vilka säkerhetsåtgärder ni tänker vidta för att säkerställa att inga olägenheter för människors hälsa eller miljön uppstår.