Informationsmöten angående åtgärder i väntan på ändrad skolstruktur

Artikeln publicerades 16 april 2024

I väntan på att en långsiktig strategi för skolstrukturen i Ragunda kommun är på plats så föreslås åtgärder för att anpassa förskola och skolverksamheter i Bispgården. Med anledning av dessa förslag kommer informationsmöten att hållas i Bispgården.

I kallelsen till Kommunstyrelsen den 23 april 2024 finns förslag på ett inriktningsbeslut KS 2024/92 där:

  • Järåskolans elever flyttas till Kullstaskolan.
  • Småfolkets förskola i Bispgården flyttar ner till modulerna.
  • Fritidshemmet fortsätter att bedrivas i modulerna.

​Dessa åtgärder ska gälla under den tid som en ny skolstruktur utreds och projekteras.

Här finns kallelsen med ärendet: Kommunstyrelsen | MeetingPlus [sv] (formpipe.com) Länk till annan webbplats.

Informationsmöten

Med anledning av detta kommer vi att ha informationsmöten följande dagar och tider:

För vårdnadshavare i Bispgården

24 april i matsalen på Nipängen, Bispgården

  • Klockan 18: Informationsmöte för vårdnadshavare Småfolkets förskola
  • Klockan 19: Informationsmöte för vårdnadshavare Förskoleklass - årskurs 3 Järåskolan

Deltar på dessa möten gör Kommunalråd (S) och Kommunstyrelsens andra vice ordförande (C) tillsammans med skolchef, rektor och kommunchef.

För allmänheten

2 maj klockan 18 i Forshallen, Bispgården

Deltar på dessa möten gör Kommunalråd (S) och Kommunstyrelsens andra vice ordförande (C) tillsammans med skolchef och kommunchef.