Nu går det att få registerutdrag från polisen digitalt

Artikeln publicerades 22 september 2023

Utdrag från polisens belastningsregister är en del i att skapa en trygg och säker miljö för barn och ungdomar. Nu går det att få registerutdraget till sin digitala brevlåda. Utdraget kan sedan kontrolleras via polisens kontrolltjänst.

Digitala utdrag ökar tillgängligheten

Tidigare har man enbart kunnat få registerutdrag på papper hem i brevlådan. Nu är det möjligt att få de flesta typer av utdrag men inte alla, som digital post till sin digitala brevlåda. Något som ökar tillgängligheten eftersom utdraget då finns några knapptryck bort och det kan enkelt visas upp eller skickas vidare via e-post samt återanvändas.

Dessa utdrag kan du få som digital post:

  • Arbete i skola och förskola.
  • Arbete på HVB-hem.
  • Arbete med barn med funktionsnedsättning (LSS).
  • Arbete eller uppdrag i föreningsverksamhet, t.ex. idrotts- eller fritidsföreningar, där man kommer i kontakt med barn och ungdomar.
  • Arbete med försäkringsdistribution.

Dessa utdrag kan i nuläget inte fås som digital post:

  • Kontroll av egna uppgifter
  • Utdrag att använda utomlands.

Äktheten kan kontrolleras via polisen.se

På polisen.se finns det en kontrolltjänst där man som arbetsgivare eller förening kan kontrollera att ett digitalt registerutdrag är äkta och har utfärdats av polisen. Man matar in uppgifter från registerutdraget och får svar direkt om det är ett korrekt utdrag utfärdat av Polismyndigheten.

Det går även att spara ned resultatet. Något som arbetsgivare för HVB-hem och LSS-verksamheter ska göra, men som övriga verksamheter inte ska göra.

Läs mer om gjorda förbättringar på polisen.se;

Digitalt registerutdrag | Polismyndigheten (polisen.se) Länk till annan webbplats.