Ragunda bästa näringslivskommun i Jämtlands län

Artikeln publicerades 12 december 2023

I årets upplaga av Bästa Tillväxt, som utses av kreditupplysningsföretaget Syna, toppar Ragunda kommun i Jämtlands län. Dessutom i tuffast tänkbara konkurrens. På andra och tredje plats återfinns Bergs och Östersunds kommuner.

Bästa Tillväxt, som premierar en bred och stabil tillväxt i det lokala näringslivet, är ett av Sveriges mest prestigefulla priser. Det delas sedan 2007 årligen ut av kreditupplysningsföretaget Syna.

– Utmärkelsen går till den kommun i varje län i Sverige som har störst andel företag som nyanställer, ökar sin omsättning och går med vinst under året baserat på företagens senast inlämnade årsredovisningar, berättar Karl Stjerna, VD på Syna.

På så sätt skapas ett tillväxtindex som gör att kommunerna i ett län kan jämföras med varandra och hur utvecklingen sett ut över tid.

– Bästa Tillväxt bygger följaktligen på konkreta fakta till skillnad från andra undersökningar som ofta utgår från personliga åsikter. Att Ragunda kommun toppar i Jämtlands län är extra roligt eftersom det visar att en liten, glesbygdskommun kan stå sig gott i konkurrensen. Dessutom har man lyft till första plats efter flera år med mer undanskymda placeringar, fortsätter han.

– Trots att många företag haft det kämpigt i spåren av Coronapandemin, oro i vår omvärld och en tilltagande lågkonjunktur pekar Bästa Tillväxt på att det finns många livskraftiga företag och kommuner, men också på att det finns en betydande framtidstro och tillväxtpotential inom stora delar av näringslivet, inte minst bland många småföretagare, som utgör ryggraden i svenskt näringsliv.

– Bästa Tillväxt understryker att man med hårt arbete och målmedvetenhet kan skapa förändring. Vi menar också att en kommun blir stabilare om det finns en bred tillväxt snarare än om enstaka företag växer mycket. Bästa Tillväxt är en viktig mätning eftersom den visar på just detta, understryker Karl Stjerna.

Anna-Märta Johansson, chef för utvecklingsarbetet inom Ragunda kommun, ser också utmärkelsen Bästa tillväxt som ett tydligt bevis på att det händer positiva saker i kommunen och att samarbetet mellan näringslivet och kommunen fungerar.

– Först och främst är det alla våra duktiga företagare som ska ta åt sig äran för utmärkelsen. Det är tack vare deras entreprenörskap, kreativitet och uthållighet som näringslivet i vår kommun växer och utvecklas i positivt.

Anna-Märta Johansson lyfter fram att basen i Ragundas näringsliv består av många mindre företag, som hon påpekar inte är lika konjunkturkänsliga.

– Man har lättare att ställa om i mer krävande tider och att samverka. Samtidigt vill jag understryka att vi även har några större, välskötta företag som arbetar framgångsrikt med hela världen som sin marknad.

Under senare år har dessutom tre försäkringsbolag byggt upp verksamheter i Ragunda, inklusive kundtjänst och skadereglering.

– Det betyder naturligtvis mycket för sysselsättningen och kompetensutvecklingen i en så liten inlandskommun som vi är.

Inför framtiden är Anna-Märta Johansson optimistisk, inte minst med tanke på att besöksnäringen har en betydande utvecklingspotential.

– För oss från kommunens sida är det nu viktigt att fortsätta arbetet med att utveckla näringslivet i kommunen. Dels genom att efter bästa förmåga hjälpa våra befintliga företag att växa och utvecklas, bland annat genom att vara lyhörda för deras önskemål.

– Naturligtvis ser vi gärna att fler företag också väljer att etablera sig i Ragunda. Alla är välkomna!

Aktiebolag i kommunen som ökat sin omsättning

Alla aktiebolag i kommunen som har ökat sin omsättning, nyanställt eller gått med vinst har bidragit till Ragundas placering. I kommunen finns 18 företag som utmärker sig genom att uppfylla samtliga tre kriterier:

 • Anton & Dennis Bygg & VVS AB
 • Aviax AB
 • Bispgårdens Autoservice Aktiebolag
 • Bispgårdens Åkeri AB
 • Bröderna Österlund Schakt och Entreprenad i Hammarstrand Aktiebolag
 • Fors Industrier Aktiebolag FIAB
 • Hammarstrands Bygg AB
 • Hammarstrands Elektronikproduktion AB
 • HeMa Lön och HR Mittsverige AB
 • Henrik Jönsson AB
 • J&E Pettersson Åkeri i Stugun AB
 • Nordic Sustainables AB
 • PRM Skog AB
 • Skogskonsulterna i Norrland AB
 • Stuguns entreprenad AB
 • TC Kraft AB
 • Team Färdigh AB
 • Ågevall Dressyr AB

Kontakta oss gärna om du vill veta mer!

Karl Stjerna, VD, e-post: karl.stjerna@syna.se

mobil: 070-220 34 20

Stefan Sandgren, Statistikfrågor, e-post: stefan.sandgren@syna.se

mobil: 073-586 59 19