Resultat av medborgarundersökning 2023

Artikeln publicerades 31 januari 2024

Under 2023 deltog Ragunda kommun tillsammans med 161 andra kommuner i en medborgarundersökning som görs av Statistiska centralbyrån (SCB). Från Ragunda bjöds 1008 slumpmässigt utvalda personer in för att delta och 391 valde att besvara undersökningen. Svarsfrekvensen i Ragunda var 39% jämfört med riket som hade 36%.

Resultatet av undersökningen finns att ta del av på SCBs hemsida och i den här artikeln kommer vi att presentera ett antal resultat som våra medborgare tycker är bra och mindre bra. Länken nedan leder till SCBs statistikdatasbas där du kan se resultaten i sin helhet.

Statistikdatabasen - Välj tabell (scb.se) Länk till annan webbplats.

Det går också att jämföra resultaten i Kolada:

Jämföraren - Kolada Länk till annan webbplats.

I undersökningen framgår bland annat att våra invånare har lågt förtroende för våra politiker och tjästemän.

- Vi ser tydligt på resultaten vad gäller förtroende, som är bland de lägsta i undersökningen, att det är något vi måste ta på allvar och arbeta på säger kommunstyrelsens ordförande Lennart Raswill (C).

Reslutatet visar också att det är många som känner sig trygga här och tycker att Ragunda kommun är en bra plats att leva på.

- Det är väldigt glädjande resultat och någonting vi nu måste förvalta och ta tillvara på säger Rawill.

Kort fakta

  • 86 procent av kommunens invånare tycker att kommunen är en mycket eller ganska bra plats att bo och leva på.
  • 72,9 procent av kommunens invånare tycker att förskolan fungerar mycket eller ganska bra.
  • 53,1 procent av kommunens invånare tycker att grundskolan funger mycket eller ganska bra.
  • 57,9 procent av kommunens invånare tycker att äldreomsorgen fungerar mycket eller ganska bra.
  • 10,5 procent av kommunens invånare upplever att man har mycket eller ganska stora möjligheter till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter.
  • 42 procent av kommunens invånare tycker att kommunen sköter sina verksamheter på ett mycket eller ganska bra sätt.
  • 44 procent av kommunens invånare kan rekommendera andra som inte bor i kommunen att flytta hit.