Thailändska Paviljongen sommaren 2024

Artikeln publicerades 8 februari 2024

Inför sommaren 2024 kommer Ragunda kommun att återgå till gratis entré till den Thailändska Paviljongen, minskad bemanning och förbeställning av guidningar.

Under två somrar har Fors Företagareförening visat ett stort engagemang och fått bidrag av Ragunda kommun att sköta viss turistisk verksamhet vid den Thailändska Paviljongen, men kommunens ekonomi är ansträngd och nu finns inga ekonomiska medel till bidrag.

-Den ekonomiska verkligheten gör att vi inte har möjlighet att ge bidrag av den storleksordning som föreningen begärt, säger kommunalråd Lennart Raswill.

-Vi kommer att försöka göra det bästa av situationen och se till att man kan besöka den Thailändska Paviljongen och förhandsboka guidningar, men vi kommer inte att kunna anställa personal under sommaren, säger Jenny Kriström, kommundirektör. Vi har haft dialog med Thailändska ambassaden och de har full förståelse för att vi sommaren 2024 behöver göra så här, fortsätter Jenny.

Ekonomiska situationen

Ragunda kommun har tittat på intäkterna från tidigare år och sett att personalkostnaderna för att ha entrébyggnaden öppen och erbjuda guidningar på plats inte kan täckas av inkomsterna av entréavgiften.

Budget för drift är fastställd av Kommunfullmäktige och sköts av Ragunda kommun. I princip är det fasta avgifter för grönyteskötsel, el, arrende, städning och visst lättare underhåll.

Fors Företagareförening har ställt frågan om att få överta driftsbudgeten, men det är inte aktuellt då Ragunda kommun har avtalen med elbolag, arrendet och grönyteskötseln. Därtill ligger ansvarsfrågan avseende säkerhet och fastigheter oavsett hos fastighetsenheten och personal behöver avsättas för detta.

-Vi har fått indikationer på att föreningen anser att driftskostnaderna skulle bli lägre om de fick överta driftsbudgeten, men vi kan inte riktigt se att avtalen går att förhandla om till en betydligt lägre kostnad. Elpriserna är fortsatt höga och skötsel av grönytor, även om man har robotgräsklippare för lättåtkomliga ytor, kommer ändock att behövas, säger Eva Norum, chef samhällsbyggnadsavdelningen.

Samarbete med Thailändska ambassaden

Under sommaren kommer även ett utökat underhåll att utföras enligt den underhållsplan som tagits fram i samarbete med den Thailändska ambassaden.

-Ett samarbete med den Thailändska ambassaden pågår med syfte att säkerställa en långsiktig utveckling av den Thailändska Paviljongen och dess område. I det arbetet finns också olika förslag på samarbetsformer och organisationsmodell som vi för dialog kring. Ingenting är i dagsläget klart säger Robert Falk, turistansvarig.

Information om guidningar och öppettider

Information om den Thailändska Paviljongen, bokning av guidningar och öppettider finns på: Thailändska Paviljongen - Ragundadalen (thaipaviljongen.se) Länk till annan webbplats.