Undersökning om grundläggande betaltjänster

Artikeln publicerades 15 september 2023

Använder du kontanter, är du helt digital eller kanske någonting mitt emellan? Betalar du dina räkningar i kassan på banken, i din butik eller sköter du det mesta via din hemdator? Hanterar du dagskassor? Vi på länsstyrelserna i norra Sverige vill gärna få reda på hur vardagen inom betaltjänstområdet ser ut för just dig.

Länsstyrelserna har sedan 2009 i uppdrag att bevaka att de grundläggande betaltjänsterna motsvarar samhällets behov.

Grundläggande betaltjänster omfattar möjligheten att:

  • ta ut kontanter
  • betala räkningar
  • för företag och föreningar att sätta in sin dagskassa

Vi ska särskilt titta på hur tjänsterna fungerar för personer som är äldre, utsatta grupper och för personer med funktionsvariationer. Länsstyrelserna bevakar även betaltjänstsituationen för företag och föreningar i glest befolkade områden.

Vi länsstyrelser i Jämtlands, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län vill genom denna gemensamma enkät få en bild över nuläget inom betaltjänstområdet. Dina svar kan komma att användas som en del i länsstyrelsernas årliga bevakningsrapporter. Alla svar behandlas anonymt.

Om du eller någon du känner hellre vill ha enkäten i pappersform, eller möjlighet att få den för egen utskrift, är du välkommen att kontakta Tommy Sjöling vid Länsstyrelsen Jämtlands län:

Direktnummer: 010-225 33 36

Telefonväxel: 010-225 30 00tommy.sjoling@lansstyrelsen.se

Enkäten är öppen 2023-09-01 till 2023-09-30.

Kartläggning av betaltjänster: Undersökningen genomförs via Webropol (webropolsurveys.com) Länk till annan webbplats.