För ungdomar - KAA

Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) är ett lagstadgat uppdrag där kommunen arbetar för att du mellan 16-19 år som inte går gymnasiet ska kunna få extra stöd och hjälp.

Om du är folkbokförd i Ragunda kommun, under 20 år, och inte har en gymnasieexamen från ett nationellt gymnasieprogram kommer vi att försöka nå dig.

Det stora målet med KAA är alltid studier i någon form. Men du kanske inte är redo att gå in i studier just här och nu och då tittar vi tillsammans på andra alternativ.

Vi kan bland annat träffa dig enskilt och kartlägga just din situation och vad du behöver. Gärna redan innan du skrivs ut från skolan.

Vi kan också vara ett stöd i att hitta en praktikplats eller också kan du få möjlighet att delta i olika gruppaktiviteter som kommunens Arbetsmarknads- och integrationsenhet (AMI) anordnar.

AMI jobbar uppsökande för att få kontakt med dig och vi samverkar med bland andra Arbetsförmedlingen, socialtjänsten (IFO) och Jämtlands Gymnasium/vuxenutbildning.

Kontakta oss

Har du frågor, vill delta eller känner någon som är i behov av stöd? Kontakta oss! Allt deltagande är gratis.

kaa@ragunda.se

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.

Innehåll på sidan