Träffpunkten "Mötas"

Mötas Träffpunkt är till för personer som känner sig isolerade och vill träffa andra människor. Kämpar man med psykisk ohälsa eller av andra anledningar har begränsade möjligheter till sociala sammanhang kan MÖTAS träffarna vara en möjlighet att bryta isolering.

Träffarna är till för de som är mellan 18-66 år. Man behöver inte ha en befintlig kontakt med någon annan aktör i kommunen som hälsocentral, AMI eller IFO för att medverka i MÖTAS. I första hand så är träffarna till för människor som står utanför arbetsmarknaden men man är såklart välkommen om man har en sysselsättning men ändå känner att man har behov att träffa andra människor och utöka i sitt befintliga sociala nätverk.

Sedan den 25 januari har vi träffar på måndagar och onsdagar mellan klockan 13:00-15:30 på Hemvägen 5 i Hammarstrand (Strandlidens gamla kök/Cafe). Träffpunkten bemannas av personal från socialpsykiatrin. Där finns någon att prata och spel att spela med mera. Ibland åker vi i väg på aktiviteter på andra platser i kommunen som är planerade i förväg. Innehållet i dessa aktiviteter får gärna bygga på förslag från deltagarna själv och deras önskemål. De styrs sedan upp med hjälp av handledare i projektet. Exempel på aktiviteter kan vara att laga mat och äta tillsammans för gemenskap.

Vi försöker till största del vara kostnadsfri men det kan förekomma aktiviteter som innebär en kostnad, då handlar det om ett lägre självkostnadspris vid exempel gemensam fika eller måltid. Vi försöker alltid hitta individanpassade lösningar om det uppkommer fysiska och psykiska svårigheter vid planerade aktiviteter.

Man behöver inte medverka i varje träff varje vecka, inte heller alla timmar som träffarna pågår. Men gärna så ofta man kan och orkar för att kunna skapa en gemenskap tillsammans.

Första kontaktväg för de som önskar delta i Mötas Träffpunkt är via handläggare vid Individ- och familjeomsorgen (IFO), biståndsenheten eller via kontakt med någon av hälsocentralerna i kommunen. Då kan man ge muntligt samtycke till lämplig person som kan delge personens kontaktuppgifter till Handledare för projektet. Sedan tar handledare kontakt med den som är intresserad att delta i Mötas. Det går även bra för individen att ta direkt kontakt via telefonsamtal, sms eller mejl med handledare för projektet. Om man först vill träffa handledare för att samtala innan man börja delta i träffar med andra deltagare går det bra, till en separat första träff får man gärna ta med någon man känner sig trygg med om det behovet finns.

Projekt Mötas innefattar tystnadsplikt för alla medverkande.

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.

Innehåll på sidan