Träffpunkten "Mötas"

MÖTAS är till för personer som känner sig isolerade och vill träffa andra människor. Kämpar man med psykisk ohälsa eller av andra anledningar har begränsade möjligheter till sociala sammanhang kan MÖTAS träffarna vara en möjlighet att bryta isolering.

Träffarna är till för de som är mellan 18-66 år och erbjuds från och med 2024 måndagar mellan klockan 13:00 till 15:30 på Strandliden (Hemvägen 5, Hammarstrand), i cafeét. Med start den 8:e januari.

Man behöver inte medverka på varje träff varje vecka men gärna så ofta man kan och orkar för att vi tillsammans kan bygga upp en gemenskap.

På MÖTAS träffar finns det alltid någon att prata med. Alla får möjlighet att komma med förslag på olika aktiviteter och det kan handla om utflykter, att laga mat tillsammans eller kanske något helt annat. Det är fritt fram att föreslå.

Vi försöker till största del vara kostnadsfri men det kan förekomma aktiviteter som innebär en mindre kostnad, då handlar det om ett lägre självkostnadspris vid exempel gemensam fika eller måltid.

MÖTAS innefattar tystnadsplikt för alla medverkande.

Ansvarig handledare

Kelly Slinger

kelly.slinger@ragunda.se

076-113 72 84

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.

Innehåll på sidan