Kullstaskolan

Kullstaskolan ligger i ytterkanten av Hammarstrand med en fantastisk vy över Elefantberget och grannbyn Kullsta. På Kullstaskolan finns förskoleklass och årskurserna 1-3 samt fritidshem.

Kullstaskolan har en stor välfylld skolgård och ligger granne med ortens fotbolls- och friidrottsplan. Skolan använder även ofta den närliggande naturen i undervisningen. Vi har en alldeles egen Skolskog!

Skolan har en egen idrottshall och på skolgården finns bland annat skaterink, linbana och senaste tillskottet, en mycket populär karusell.

Kullstaskolan är en liten väl fungerande skola med cirka 120 elever fördelade på 4 årskurser, och ett tiotal lärare. Fritidspersonalen förstärker i klasserna under skoltid för att ge de elever som så behöver lite extra stöd.

Arbetsmiljögrupp

Arbetsmiljögruppen jobbar mycket aktivt för att bekämpa och förebygga mobbing och jobba för barnens bästa. Alla på skolan har ansvar för att ingripa vid mobbingtendenser och sedan meddela detta till de ansvariga i denna grupp.

Kullstaskolan har en vision att ingen elev ska bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling. Vi jobbar utifrån vår likabehandlingsplan och plan för kränkande behandling där vi har tagit fram rutiner och ett systematiskt arbetssätt för att förhindra, utreda och åtgärda kränkande behandling.

Elev- och föräldrainflytande

Vi arbetar tillsammans med elever och föräldrar på att utveckla skolans innehåll bland annat genom IUP-samtal, elevråd och skolråd.

Skolråd

Varje klass utser två föräldrarepresentanter som träffas 2-3 gånger/termin och diskuterar aktuella skolfrågor tillsammans med rektor.

Frånvaroanmälan

Görs i första hand via vårt administartionssystem IST:

IST Link Portal Länk till annan webbplats.Du kan också ringa skolexepditionen.

Kontakta Kullstaskolan

Besöksadress

Idrottsvägen 10, 844 31 Hammarstrand

Skolexpedition

0696-68 22 01

Fritids Kullstaskolan

0696-68 20 74070-280 15 30

Arbetslag F-3

0696-68 20 26

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.