Ansök om stöd och omsorg

Du som är över 65 år och behöver hjälp för att klara din vardag kan ansöka om att få stöd och omsorg av kommunen. Vi hjälper dig att hitta rätt stöd utifrån dina behov för att din vardag ska fungera.

När du ska ansöka om stöd kontaktar du biståndsenheten. Vi vill ge dig stöd och omsorg utifrån dina förmågor och förutsättningar. Det är bra om du i förväg tänker igenom vad du inte längre själv klarar av.

Exempel på stöd som du kan bli beviljad enligt socialtjänstlagen:

Så här ansöker du

1. Du kontaktar oss

Du kan ansöka om stöd genom:

  • Muntligt vid kontakt med kommunens biståndshandläggare via Kundcenter:

0696-68 20 00

  • Skriftligt via mail till:

bistandsenheten@ragunda.se

Det är du som behöver hjälp som kan ansöka om stöd. Om du har en god man, förvaltare eller fullmaktsinnehavare kan även han eller hon ansöka.

Om du är under 18 år behöver din vårdnadshavaren ansöka.

2. Vi utreder vad du behöver

Efter att du skickat in din ansökan skickas den vidare till en av våra handläggare. Biståndshandläggaren utreder därefter ditt behov av stöd och prövar din ansökan utifrån socialtjänstlagen och de riktlinjer som socialnämnden har antagit. Under utredningen kan biståndshandläggaren ta kontakt med andra professioner för att få en helhetsbild av ditt behov. Det är viktigt att du som sökande, och om du vill dina anhöriga, får möjlighet att uttrycka dina behov och önskemål.

Vid utredningen kommer du att få frågor om:

  • din sociala situation
  • din boendesituation
  • dina önskemål
  • din egen förmåga
  • ditt hälsotillstånd
  • utmaningar i din vardag.

3. Beslut

Biståndshandläggaren beslutar vilket stöd du har rätt till. Du får ett skriftligt besked om vilket beslut som tagits. Om du får avslag på hela eller delar av din ansökan anges skälen till det i beslutet. Är du inte nöjd med beslutet kan du överklaga det. Om du önskar kan du få hjälp av en biståndshandläggare att skriva en överklagan.
Om eller när dina behov förändras kontaktar du oss igen och gör en ny ansökan.

Vid en komplett ansökan och normal handläggningstid meddelas beslutet inom fyra veckor från att ansökan har mottagits.

4. Om din ansökan beviljas

När du får insatser från kommunen utses en omsorgskontakt för dig. Omsorgskontakten planerar tillsammans med dig hur insatserna ska utformas och skapar en så kallad genomförandeplan. Omsorgskontakten är också en av de personer som kommer att utföra insatser hemma hos dig.

I genomförandeplanen ska du tillsammans med din omsorgskontakt komma överens om när och hur dina insatser ska genomföras så att dina behov kan bli
tillgodosedda på bästa sätt.

Om din ansökan avslås

Beslutet går att överklaga. Så här gör du om du vill överklaga ett beslut.

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.