Korttidsavdelningen Eken

Kommunens korttidsavdelning Eken är beläget i Hammarstrand i nära anslutning till Nyviksvägen SÄBO samt Hammarstrands Hälsocentral. Vistelsen på Eken utgörs av en kortare period och grundas på beslut av biståndshandläggare. Målet är att du ska kunna återgå till ditt eget boende.

Följande kriterier ligger till grund för ett biståndsbeslut:

  • Rehabiliterande och mobiliserande insatser efter sjukhusvistelse.
  • Vård vid livets slut.
  • Växelvård i form av avlastning för närstående.
  • Kartläggning av omvårdnadsbehov.

Det tas ut en avgift för din vistelse. Se kommunens avgiftsinformation:

Kommunens föreskrifter - Avgifter

Om Eken

Eken består av 8 vårdrum som är utrustande med vårdsäng, TV, byrå, bord och stolar samt en fåtölj. Toalett och dusch finns till varje vårdrum. Gemensamma utrymmen såsom matsal och TV-rum.

På korttidsavdelningen arbetar vårdbiträden/undersköterskor dygnet runt. Det finns sjuksköterska dagtid samt efter behov även fysioterapeut och arbetsterapeut. Nattetid finns tillgång till en sjuksköterska som har hela kommunen som upptagningsområde.

Vi arbetar utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt kryddat med respekt och gott bemötande. Under din vistelse så fokuseras omvårdnaden utifrån dina speciella behov samt att bibehålla de funktioner och resurser du har.

Ansökan om vistelse på Eken

Ansökan om vistelse på Eken gör du via kommunens biståndshandläggare på telefon eller på e-post:

Kontakta korttidsboendet Eken

Avdelning Eken

Telefon: 0696-68 20 50

Sjuksköterska Eken Telefon: 0696-68 20 61

Enhetschef Eken

0696-68 24 46

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.