Parkeringstillstånd

Om du är svårt rörelsehindrad och har stora svårigheter att förflytta dig till och från ditt fordon kan du ha rätt till parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Du kan inte få parkeringstillstånd för rörelsehindrade om ditt rörelsehinder är tillfälligt. Ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade ger dig rätt att parkera på parkeringsplatser som är reserverade för rörelsehindrade.

Tillståndet är giltigt i hela landet.

Om parkeringstillstånd

  • Ett parkeringstillstånd gäller under en viss tid, dock i längst 5 år.
  • Parkeringstillståndet är personligt och tillståndet får endast användas då innehavaren själv kör fordonet. Även parkeringstillståndet för passagerare är personligt och får endast användas då innehavaren är med i bilen
  • Parkeringstillståndet ska placeras väl synligt på insidan av fordonets vindruta.
  • Parkeringstillståndet gäller i hela landet och även i det flesta europeiska länder. Reglerna kan skilja sig mellan olika kommuner.
  • Parkeringstillstånd som missbrukas kan återkallas. Förlorat eller stulet parkeringstillstånd ska alltid polisanmälas. Vänd dig därefter till Kommunen som spärrar kortet och utfärdar ett nytt.

​Ansökan

Parkeringstillståndet söker du i den kommun där du är skriven. Kontakta Bygg- och miljöenheten via e-post eller på telefon 0696-68 20 00 för att få ansökningshandlingar. Till ansökan krävs den sökandes namnteckning, ett aktuellt fotografi och ett läkarintyg.

Om du har frågor om parkeringstillstånd är du välkommen att kontakta oss, så hjälper vi dig!

Bygg- och miljöenheten

bygg.miljo@ragunda.se

0696-68 00 00

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.