Hemtjänst

Om du inte själv kan utföra de nödvändiga vardagssysslorna hemma kan du få hjälp från Ragunda kommuns hemtjänst. Med hjälp av hemtjänsten ges möjlighet att fortsätta bo kvar hemma. All hemtjänst utförs i kommunens regi.

Hemtjänstavgiften beräknas utifrån den inkomst du har och hur lång tid det tar att hjälpa dig.

Här finns våra taxor och avgifter:avgifter och taxor Pdf, 132.2 kB.När du får insatser från kommunens hemtjänst utses en kontaktperson för dig, detta är en av de personer som kommer att utföra insatser hemma hos dig.

Det är kommunens biståndshandläggare som beviljar Hjälp i hemmet. Du kan ansöka om bland annat serviceinsatser, omvårdnad och matdistribution.

  • Med serviceinsatser menas praktisk hjälp i hemmet, till exempel städ, inköp, tvätt och renbäddning.
  • Omvårdnadsinsatser är till exempel hjälp med personlig hygien, dusch samt av- och påklädning.
  • Med matdistribution menas att du kan få beviljat att köpa färdiga matlådor från kommunens kostenhet.
  • Du kan också ansöka om att få insatser för att bryta isolering och ensamhet i form av social samvaro.
  • Avlösning i hemmet kan du ansöka om du till exempel vårdar en anhörig som är sjuk.

Du kan ansöka om Hjälp i hemmet via våra biståndshandläggare. Kontakta Kundcenter på 0696-68 20 00

Trygghetslarm

Trygghetslarm kan du ansöka om för att känna dig trygg i ditt hem dygnet runt. Via larmet kan du alltid komma i kontakt med någon. Larmet går till en larmcentral som sedan tillkallar hemtjänsten som då ringer upp dig eller kommer hem till dig, beroende på larmets karaktär.

Ansökan om Trygghetslarm gör du via kommunens biståndshandläggare via Kundcenter på 0696-68 20 00.

Ansöka om hemtjänst

Ansökan om hemtjänst gör du via kommunens biståndshandläggare via Kundcenter på telefon eller på e-post:

Blanketten för stöd i hemmet hittar du i vår e-tjänsteportal:

Stöd i hemmet enligt socialtjänstlagen 4 kap. 1§ - Ragunda kommun Länk till annan webbplats.

Tillfällig vistelse i annan kommun

Om du har beviljad hjälp i hemmet och planerar att besöka en annan kommun tillfälligt tar du kontakt med din biståndshandläggare så hjälper denne till med kontakt och planeringen. För att på bästa sätt få samma hjälp i kommunen du ska besöka är det viktigt att du planerar din vistelse och kontaktar din biståndshandläggar i god tid innan besöket.

Tillfällig vistelse i Ragunda kommun

Om du planerar att besöka Ragunda kommun tillfälligt och har behov av hjälp i hemmet, kan du få hjälp med hemtjänst. Kontakta din biståndshandläggare i din hemkommun så hjälper denne till med kontakten och planeringen i Ragunda kommun. För att få samma hjälp som i din hemkommun är det viktigt att du planerar din vistelse i Ragunda i god tid innan besöket.

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.