Grundvatten

Grundvattnet är det vatten som förekommer i jordlager eller i berggrundens hålrum. Mängden av grundvatten är beroende av nederbörd och infiltration och därför varierar tillgången både under året och från år till år.

Grundvattnet har stor betydelse för både människan och naturen. Har du frågor om grundvattnet kontakta Bygg- och miljöförvaltningen.

bygg@ragunda.se

0696-68 20 00

Viktigt att skydda grundvattnet

Det finns mycket som hotar grundvattnets kvalitet och tillgång, bland annat föroreningar från vägar, läckande deponier, industrier, avlopp och jordbruk. Många av de större grundvattentäkterna har redan idag fastställda vattenskyddsområden med föreskrifter för att förhindra förorening och för att säkerställa en långsikt god vattenkvalitet.

Klimatförändringar väntas medföra en ökad risk för extremväder, med längre torrperioder och häftigare regn när det väl regnar. Dessa svängningar i nederbörd kommer påverka grundvattennivåerna. Det gäller att säkra upp vattentillgången till hushåll, din verksamhet och eventuellt djur samt ta tillvara på det vatten som finns.

Vill du veta mer om grundvatten kan du besöka SGUs hemsida där det bland annat finns information om aktuella grundvattennivåer.

Grundvattennivåer (sgu.se) Länk till annan webbplats.

Information till fastighetsägare

Du som har enskild vattenförsörjning bör kontrollera nivån i din vattentäkt och fundera över vilka alternativ som finns om brunnen skulle sina. Om brunnen är torr eller tillrinningen för låg kan det bero på naturligt låga grundvattennivåer i området.

Exempel på åtgärder

Följande åtgärder är exempel på vad som kan göras för att säkerställa vattentillgången:

 • Borra en ny djupare brunn. En djupare brunn ger mer vatten. Det kan vara en bra idé att kontakta en brunnsborrare i god tid innan våren/sommaren för att boka en tid då de kan ha långa leveranstider. Det är en extra säkerhet att anlita en certifierad brunnsborrare. På borrforetagen.se kan man finna många av dem.
 • Samarbeta med grannar om de har en brunn med god tillgång på vatten.
 • I akuta fall kan man köpa eller hyra kärl som kan anslutas till husets vatteninstallation. Kärlet kan sedan fyllas på vid behov. Då får du själv köpa denna tjänst av ett fraktbolag eller liknande. Livsmedelsverket har mer information om förvaring av dricksvatten i dunk.
 • Ansluta till kommunalt vatten och avlopp i de fall detta är möjligt. Ofta kan närhet till befintliga vattenledningar och markfrågor vara avgörande om det går att ansluta nya abonnenter till vattentjänsten.

Bli vattensmart!

 • Duscha kortare tid med snålspolande munstycke och stänga av vattnet vid intvålning. Fem minuter kortare dusch kan motsvara en vattenbesparing på upp till 70 liter.
 • Stänga av vattenkranen under tandborstningen. Om kranen stängs av under tre minuter sparas närmare 36 liter vatten.
 • Undvika att bada i badkar. Ett badkar rymmer omkring 200 liter vatten.
 • Inte diska under rinnande vatten. Använd diskpropp eller en balja istället. Vid diskning under rinnande vatten i 10 minuter går det åt 120 liter vatten.
 • Fylla disk- och tvättmaskinerna innan de körs. Skölj inte av porslinet i onödan innan det ställs i diskmaskinen och använd gärna kortprogram. Diskmaskinen drar cirka tio liter vatten per disk och tvättmaskinen behöver cirka 50 liter vatten för en tvätt.
 • Ha en kanna vatten i kylen istället för att spola ur kranen en stund för att få vattnet kallt. 12 liter sparar du om du låter bli att spola en minut för att få kallt vatten.
 • Samla regnvatten i tunnor för att vattna både trädgården och växter inomhus.
 • Inte fylla pool, badtunnor eller spaanläggning med vatten från ett kommunalt vattenverk, samfällighet eller egen brunn.

Laga läckande toaletter och droppande kranar. På ett år kan en läckande toalett dra 400 000 liter vatten. Ur en droppande vattenkran rinner det ut 15 000 liter vatten per år. 5liter vatten per minut sparar du genom att byta till snålspolande duschmunstycken, kranar och toalettstolar.

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.