• Bostadsanpassning

  Kommunen kan ge bidrag till handikappanpassning av bostäder. Bidraget är till för att göra det möjligt för äldre och/eller funktionshindrade att leva ett självständigt liv i egen bostad.

 • Brandfarliga varor

  Du behöver normalt sett ansöka om tillstånd för att få hantera brand­farliga varor i din verksamhet.

 • Brandskydd och sotning

  Här hittar du information om vad du bör tänka på när du eldar och använder fyrverkerier.

 • Bygglov och andra lov

  Det krävs oftast bygglov om du ska bygga nytt, göra en tillbyggnad eller göra någon annan ändring av en byggnad. Vissa typer av anläggningar kräver bygglov men också skyltar och ljusanordningar.

 • Detaljplaner

  Detaljplaner bestämmer vad du eller andra får göra och bygga i ett visst område.

 • Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

  Obligatorisk ventilationskontroll, OVK, är en kontroll av en byggnads ventilationssystem för att undersöka om ventilationssystemet fungerar tillfredsställande.

 • Ras och skred

  I Ragunda kommun finns flertal områden där risken för ras och skred är högre än normalt. Ras och skred sker när hållfastheten i marken försämras såpass att marken inte längre är i jämvikt utan börjar röra på sig.

 • Strandskydd

  Längs sjöar och vattendrag i Sverige är stränderna skyddade av det så kallade strandskyddet. Det gäller 100 meter från stranden både på land och i vatten.