Trafik och gator

 • Gator och vägar

  Drift och underhåll av gator och vägar inom och utom tätorten utförs av olika vägföreningar samt Trafikverket. Kommunen har ansvar för gatlyse inom tätorterna men drift och service utförs av en entreprenör.

 • Grönyteskötsel

  Ragunda kommun har upphandlat grönyteskötsel. Avtal har tilldelats Synerco AB, ett Östersunds-baserat företag. Avtalet löper på tre plus ett år, dvs ett optionsår. Upphandlingen har genomförts efter ett politiskt beslut.

 • Parkeringstillstånd

  Om du är svårt rörelsehindrad och har stora svårigheter att förflytta dig till och från ditt fordon kan du ha rätt till parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

 • Snöröjning

  Ragunda Kommun ansvarar för vinterväghållningen av egna vägar och runt kommunens egna fastigheter inom tätorterna Stugun, Bispgården och Hammarstrand.

 • Snöskotertrafik

  Skoterkörning ingår inte i Sveriges allemansrätt så rätten att köra på annans mark är inte självklar. Det finns regler och förordningar om var man får köra snöskoter.

 • Vattenskotertrafik

  Vattenskotrar får endast köras på allmänna farleder samt i de vattenområden som Länsstyrelsen beslutar om.