Abonnemang

Här hittar du information om de abonnemang vi erbjuder till våra fastighetsägare.

Abonnemang

Det finns två olika abonnemang att välja mellan:

  1. Abonnemang med sortering matavfall.
    Matavfallet sorteras ut och läggs i det bruna kärlet. I abonnemanget med sortering av matavfall ingår påshållare samt papperspåsar. När övriga avfallsslag, inklusive förpackningar, har sorterats ut återstår restavfallet. Restavfallet läggs i ert gröna kärl. OBS! Ert matavfallskärl bör ställas ut för tömning var 14:e dag.
  2. Abonnemang med osorterat avfall
    Abonnemanget innebär att ni som abonnenter aktivt väljer att inte sortera ut ert matavfall. Ni använder enbart det gröna kärlet för restavfall. För er som har det osorterade abonnemanget tillkommer en miljöavgift på era fakturor.

Har ni en godkänd kompost? Då går det att bli av med miljöavgiften/matavfallskärlet. Kontakta renhållningen så tas det bort efter bekräftelse från Bygg- och Miljö att det finns ett godkänt beslut hos er. Vill ni ha en kompost går det att lämna in en anmälan till Bygg- och miljö, anmälan kan göras via e-tjänsten.

Anmälan om kompostering av organiskt hushållsavfall - Ragunda kommun Länk till annan webbplats.

renhallning@ragunda.se

Delad avfallsbehållare

Två fastighetsägare med närliggande fastigheter kan få använda en gemensam avfallsbehållare. Man kan välja att dela både matavfallskärl och restavfallskärl. Ni kan ansöka om delad avfallsbehållare genom att kontakta oss på renhållningen.

renhallning@ragunda.se

0696-68 20 00

Flyttanmälan

Har ni sålt er fastighet, gett bort som gåva eller ärvt, måste detta anmälas till oss eftersom kommunen inte får någon information från Lantmäteriet, Skattemyndigheten eller liknande.

Observera att säljaren är betalningsskyldig fram till dess ägarbytet är meddelat till kommunen. När ägarbytet är genomfört korrigeras fakturan och avgifterna. Den nya ägaren ska ange om fastigheten ska användas som permanentboende eller fritidshus, så att avgiften blir rätt.

Sopkärlen lämnas kvar på fastigheten och tas över av den nya ägaren. Behövs fler eller större kärl, eller om något kärl ska tas bort, så får ni kontakta oss. Flyttanmälan kan göras via vår e-tjänst:

Ägarbyte: Vatten, renhållning och slam - Ragunda kommun Länk till annan webbplats.

Fakturor

Fakturor gällande sophämtning och slam skickas ut varannan månad. Fakturafrågor kan mailas till renhallning@ragunda.se.

Är ni hyresgäster i en fastighet betalar ni ingen sophämtningsavgift till oss. Den brukar ingå i hyran. Fakturan skickas alltid till fastighetsägaren.

Avfallstaxa

Ragunda kommuns avfallstaxor finns att läsa på vår sida för föreskrifter som du hittar här:

Ragunda kommuns föreskrifter

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.