Återvinningsstationer (ÅVS)

Alla förpackningar av papper, plast (även mjukplast), glas och metall ska sorteras ut och läggas antingen i rätt kärl i ert soprum eller lämnas till en återvinningsstation.

Från 1:a januari 2024 tar kommunen över ansvaret för tömning och städning av återvinnings­stationerna.

Stora förpackningar

Förpackningar som är för stora för återvinningsstationernas containers som exempelvis stora hinkar och dunkar av plast samt frigolitskal kan du lämna till förbränning på någon av våra återvinningscentraler (ÅVC)

Öppettider ÅVC

Där finns också containers för stora kartonger av wellpapp.

 

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.

Innehåll på sidan