Förpackningar - kommunen tar över ansvaret för insamling

Från första januari 2024 tar kommunen över ansvaret för insamling av hushållens förpackningar på återvinningsstationerna. För dig som lämnar förpackningar blir det inga ändringar.

Regeringen har beslutat om nya regler för avfallshanteringen. Reglerna innebär att alla hushåll senast 2027 ska få närmare och enklare att lämna sitt förpackningsavfall än idag. Det gör det lättare att göra rätt - när avfallet sorteras bättre ökar materialåtervinningen av material också.

Vad händer och när?

  • 1 januari 2024: Kommunerna får ansvar att samla in förpackningar från hushåll på återvinningsstationer eller genom fastighetsnära insamling om det redan finns.
  • 1 januari 2024: Kommunerna ska också samla in utsorterat matavfall.
  • 1 januari 2026: Kommuner ska ordna insamling av förpackningar på torg och i parker samt andra populära platser.
  • 1 januari 2027: Kommuner ska ordna insamling av förpackningar fastighetsnära. Förpackningar som är för stora för kärlen hemma ska kunna lämnas på insamlingsplatser som är lättillgängliga.

Sortering av avfall och förpackningar är obligatorisk och gäller både permanentboende, fritidshus och verksamheter.

Varför tar kommunerna över ansvaret?

Det förändrade insamlingsansvaret blir ett verktyg för att möta EUs höga krav på materialåtervinning till år 2030. Att kommunen får ansvaret medför flera fördelar:

  • Möjlighet att samordna insamlingen av förpackningar med insamling av mat- och restavfall samt returpapper.
  • Ett tydligare system för hushållen med en sammanhållande part för avfallshanteringen.
  • Kan öka återvinningen, minska nedskräpningen och möjliggöra ökad andel återvunnen plast i förpackningar.

Vad händer nu?

Återvinningsstationerna blir kvar

När du lämnar dina förpackningar på en återvinningsstation så kommer det att fungera precis som idag. Den enda skillnaden är att det är kommunen som har ansvar för tömning, städning och allmän skötsel. Det blir nya skyltar på stationen som berättar vart du ska vända dig om du har något att anmäla.

Vad innebär införandet flerbostadshus, samfälligheter och bostadsrättsföreningar?

Förpackningar av papper, plast, metall och glas får inte slängas i sopkärlet, utan ska lämnas för återvinning. Även tidningar och returpapper ska lämnas för återvinning.

Bor du i lägenhet ingår avgifter för sophämtning i din månadsavgift. Det gäller både hyres- och bostadsrättslägenheter, eftersom ansvaret alltid ligger på fastighetsägaren eller styrelsen.

Kommunen ansvarar för att hämta förpackningsavfall, men det är fastighetsägaren eller styrelsens ansvar att se till att det finns möjlighet att lämna förpackningar i närheten av bostaden. Det innebär att fastighetsägare, styrelser för bostadsrätter och samfälligheter behöver planera för förpackningsinsamling och göra plats för insamling senast till 2027. Fram till dess den bostadsnära förpackningsinsamlingen är införd får de boende hänvisas till återvinningsstationerna.

Avfall Sverige har en Handbok för avfallsutrymmen som vi kan rekommendera vid byggande av soprum. Handbok för avfallsutrymmen - Avfall Sverige Länk till annan webbplats.Tänk på att dessa åtgärder kan kräva att ni söker bygglov eller gör en anmälan. Kontakta Bygg och miljö innan ni gör några åtgärder.

Vad innebär införandet för företag eller verksamheter?

Förpackningar av papper, plast, metall och glas får inte slängas i sopkärlet, utan ska lämnas för återvinning. Även tidningar och returpapper ska lämnas för återvinning.

Kommunen hämtar inte förpackningar från företag och verksamheter. Du som företagare skaffar själv ett hämtningsabonnemang hos något av de återvinningsföretag som finns.

Ett annat alternativ är att lämna kostnadsfritt på de mottagningspunkter som finns för företag. Företag och verksamheter ska inte använda Återvinningsstationerna, de är endast till för hushållens förpackningar. För företag finns mottagningspunkter för förpackningar där företag och verksamheter kostnadsfritt kan lämna förpackningsavfall.

Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida: Förpackningsavfall från verksamheter (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats.

För verksamheter som delar kärl med hushåll

Verksamheter som delar kärl för insamling av förpackningar med hushåll (samlokaliserade verksamheter) ska anmäla till kommunen att de gör det.

Från 1 januari 2024 ska alla som hämtar förpackningar från hushåll eller samlokaliserade verksamheter ha uppdrag från kommunen att göra det.

Vad innebär införandet för ägare av villa eller fritidshus?

Förpackningar av papper, plast, metall och glas får inte slängas i sopkärlet, utan ska lämnas för återvinning. Även tidningar och returpapper ska lämnas för återvinning. Det gäller både för dig som är permanentboende och för dig som har fritidshus i kommunen.

Du hittar återvinningsstationerna på sopor.nu

Vad gäller för boende i småhus som anlitat TMR för hämtning av förpackningar?

TMR har hämtat förpackningar vid fastigheterna, men lagändringen som gör att kommunen får ansvar för insamling av förpackningarna betyder att TMR inte längre kommer göra det.

Vi hänvisar till återvinningsstationerna tills kommunen har byggt ut hämtning av förpackningar där man idag lämnar rest och matavfall.

Gemensam utredning i länet

Jämtland Härjedalen utreder förändringen tillsammans. Förutsättningarna skiljer sig åt en del, för utöver förändringarna i ansvaret för insamling av förpackningar så ska också matavfallet samlas in separat. Ragunda kommun har samlat in matavfallet separat sedan 2022, men övriga kommuner har kommit olika långt i insamlingen av matavfall.

Det vi utreder är hur insamlingen av förpackningar, matavfall och restavfall ska ske från fastigheterna från 2027.

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.