Öppettider återvinningscentraler (ÅVC)

I Ragunda kommun finns två stycken Återvinningscentraler, Hammarstrand (Vikbäcken) och Stugun (Mörtån). Här kan du lämna sorterat grovavfall, farligt avfall och elektronik från ditt hushåll.

För privatpersoner är det kostnadsfritt att lämna avfall eftersom servicen ingår i renhållningsavgiften. På båda ställena finns också en återvinningsbod där du kan lämna saker som är hela och användbara.

Hammmarstrands återvinningscentral (Vikbäcken 536)

 • Måndag 8:00-12:00.
 • Tisdag 14:00-17:00 (öppet endast för företag).
 • Onsdag 13:00-18:00.

Stuguns återvinningscentral (Mörtån)

 • Torsdag 14:00-18:00 (öppet för både privat och företag).

Avvikande öppettider återvinningscentralen

Våra återvinningscentraler har inte öppet röda dagar eller afton före röd dag. Mellan maj-augusti har vi helgöppet på utvalda datum. Se datum nedan.

Ändrade öppettider på återvinningscentralerna 2024

Januari

 • 2024-01-01: Nyårsdagen är ÅVC stängt.

Mars

 • 2024-03-28 Stuguns ÅVC har öppet klockan 10-14.

April

 • 2024-04-01: Annandag påsk har ÅVC stängt.

Maj

 • 2024-05-01: Första maj har ÅVC stängt.
 • 2024-05-04: Lördagsöppet på ÅVC Hammarstrand klockan 10-14.
 • 2024-05-05: Söndagsöppet på ÅVC Stugun klockan 10-14.
 • 2024-05-09: Kristi himmelfärdsdag har ÅVC stängt.

Juni

 • 2024-06-06: Sveriges nationaldag har ÅVC stängt.
 • 2024-06-08: Lördagsöppet på ÅVC Hammarstrand klockan 10-14.
 • 2024-06-09: Söndagsöppet på ÅVC Stugun klockan 10-14.
 • 2024-06-20: ÅVC Stugun har öppet klockan 10-14.

Juli

 • 2024-07-20: Lördagsöppet på ÅVC Hammarstrand klockan 10-14.
 • 2024-07-21: Söndagsöppet på ÅVC Stugun klockan 10-14.

Augusti

 • 2024-08-17: Lördagsöppet på ÅVC Hammarstrand klockan 10-14.
 • 2024-08-18: Söndagsöppet på ÅVC Stugun klockan 10-14.

December

 • 2024-12-24 Julafton har ÅVC stängt.
 • 2024-12-25: Juldagen har ÅVC stängt.
 • 2024-12-26: Annandag jul har ÅVC stängt.
 • 2024-12-31: Nyårsafton har ÅVC stängt

Att tänka på inför besöket på Återvinningscentralen

Sortera avfallet efter material

Allt avfall ska du sortera efter den typ av material det är. Ett tips är att sortera redan när nu lastar bilen/släpvagnen så går det lättare och snabbare att packa ur. Osorterat avfall tas inte emot utan måste sorteras av avfallslämnaren. På Sveriges avfallsportal kan du lära dig mer om hur du sorterar till avfall:

Sveriges avfallsportal | Sopor.nu Länk till annan webbplats.

Genomskinliga plastpåsar

Vi tar endast emot genomskinliga sopsäckar. Det gör vi för att minska andelen felsorterat avfall och skapa en bättre arbetsmiljö för vår personal.

Ta med egen bärhjälp

Tänk på att personalen på grund av arbetsskaderisken inte kan hjälpa dig att bära tunga saker. Ta med dig bärhjälp om du har stora och tunga saker du ska slänga.

Några rekommendationer inför ditt besök på anläggningen:

 • Personalens anvisningar ska följas.
 • Det är förbjudet att ta med sig saker från återvinningscentralen som slängts i någon container. Gäller ej saker som lämnats i Återbruket.
 • Håll barn under uppsikt! Tänk på att ÅVC är en farlig lekplats, så låt inte era barn springa runt och leka mellan containrarna.
 • Kom ihåg att det finns möjlighet att lämna användbara saker i våra
  återanvändningsbodar istället för att slänga dem.
 • Fråga gärna personalen om det är något du undrar kring sortering eller ditt besök på återvinningscentralen.
 • Separera trä från metall om du slänger exempelvis ett bord med ben av metall

Storlek för brännbart

Inget som slängs i brännbar container på återvinningscentrelerna får vara större än 20x20x80 cm. Till exempel får inte skumgummimadrasser, långa plaströr, stora plastföremål, föremål längre än 80 cm med mera inte sorteras som bränbart. Dessa saker ska slängas i container för möbler. Vid stickprovskontroller kan detta medföra att kommunen bötfälls. Det går bra att slänga sopsäckar och wellkartonger.

Återbruket

Ibland får man saker över, som man inte behöver, men som är i för gott skick för att slängas. Dessa saker som är hela och användbara kan man ställa in på någon utav våra nya återanvändningsbodar och den som behöver får hämta sakerna gratis.

Här kan du exempel lämna bra begagnade möbler, lampor, elektronik, sportartiklar, husgeråd med mera. Du får inte lämna textilier, kläder eller stoppade möbler. Återbruket riktar sig till privatpersoner och inte till de som driver loppisverksamhet.

Återanvändningsbodarna finns på återvinningscentralen i Hammarstrand och Stugun.

Ny lag om spårbarhet av farligt avfall

En ny lag om spårbarhet av farligt avfall träder i kraft 1 november. Det innebär att kommunen inte längre har möjlighet att ta emot farligt avfall från företag och verksamheter på återvinningscentraler utan vi hänvisar istället till privata avfallsmarknaden.

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.