Slam

Ragunda kommun tar hand om beställning (extra och akut tömning), avbeställning, ändring av tömningsintervall och ändringar i kundregistret. Alla tömningar av enskilda avlopp ska utföras av Ragunda kommuns entreprenör Revsunds transport AB.

Tömning av enskilda avlopp

Vi skickar inte ut särskilda aviseringsbrev månaden innan slambilen kommer, utan dom kunder som har tömning under året får ett aviseringsbrev utskickat i april månad. Tömning av din brunn sker efter fastställd turlista.

När din brunn är tömd, markeras locket med en färgmarkering.

Turlista för slamtömning

Maj

Dalbo, Eriksberg, Fisksjölandet, Hammarstrand, Kullsta, Kånkback, Lybäck, Midskog, Näverede, Rävanäset, Selsålandet,  Sundet, Torvalla, Vikbäcken, Åbacken, Överammer.

Juni

Betlehem, Björkvattnet, Boberg, Bomsund, Borgvattnet, Brynjegård, Böle/Hoo, Fullsjön, Furuskog, Kompaniet, Köttsjön, Mårdsjön, Selet, Skyttmon, Skönsvik, Strandbodarna, Sättsjön, Torsgård, Öravattnet, Överböle.

Juli

Fiskviken, Marsand, Mörtsjön, Mörtån, Nybodarna, Selsviken, Strånäset, Strömsnäs, Änge.

Augusti

Borglunda, Höglunda, Vågsäter.

September

Ammer, Bispfors, Bispgården, Byn, Böle, Döviken, Flomyran, Fångsjöbacken, Korsåmon, Krångede, Reva, Stadsforsen, Utanede, Österåsen.

Oktober

Färsån, Halån, Krokvåg, Lien, Svarthålsforsen, Trefoten, Vågen, Västerede + Skogen, Västeråsen, Österede.

November

Edesmoarna, Gevåg, Kilen, Näset, Näsmoarna, Pålgård + Skogen, Ragunda, Singsån.

Viktigt att tänka på innan tömning!

 • Slambrunnen ska vara lätt åtkomlig för tömning och att det ska gå att komma fram med slambilen. Slanglängd på upp till 20 meter ingår i tömningsavgiften.
 • Markera brunnen med en pinne/flagga.
 • Håll vägen framkomlig. Vägen måste vara farbar för tungt fordon, minst 26 ton. För slamtömnings,- och sopbilen krävs en fri bredd av minst 3 meter fri köryta samt en fri höjd av minst 4,2 meter. Detta gäller om vägen är rak, vid kurvig väg måste den fria bredden och körytan vara minst 3,5 meter.
 • Brunnslocket ska vara lättåtkomliga och bör inte väga mer än 15 kg för att det ska kunna hanteras av en person. Tungt lock kommer att debiteras på nästa faktura.
 • Om du vill lämna information om kodlås, vägbom eller liknande, maila oss på renhallningen@ragunda.se eller ring 0696-68 20 00.

Tömningsintervall

För att din avloppsanläggning ska fungera och inte förorena miljön i onödan måste slamavskiljare, sluten tank och minireningsverk tömmas regelbundet.

De här reglerna gäller för slamtömning:

 • Tömningsintervall för permanentboende är minst en gång per år.
 • För fritidshus kan du välja tömning vartannat år eller vart tredje år.
 • Tömning av slutna tankar och extratömning av slamavskiljare, utför vi efter beställning.
 • Förlängt tömningsintervall kan ansökas hos bygg och miljönämnden.

Om du har ett fritidshus har du möjlighet att välja tömningsintervall på din slambrunn. Det gör du vi den här e-tjänsten:

E-tjänst för slamtömningsintervall Länk till annan webbplats.

Beställning av tömning

Görs via vår e-tjänst, via ett mail till renhallningen@ragunda.se eller ring under telefontid 10-12 till 0696-68 20 00

 • Tömning av sluten tank - Tömning av sluten tank görs alltid efter beställning.
 • Extratömning - Tömning utöver sin ordinarie tömningsmånad. Extratömning innebär tömning inom 10 arbetsdagar. Observera att extratömning innebär en högre avgift. Om beställning sker när kundcenter har stängt registreras din beställning under första helgfria vardag klockan 8.
 • Akuttömning - Vid behov av en akut slamtömning (inom 24 h) på kväll och helg utöver kommunens ordinarie öppettider kan du beställa akuttömning direkt hos entreprenören Revsunds transport AB, slambilen: 073-08 77 998. Observera att jourtömning innebär en högre avgift.

E-tjänst för att beställa slamtömning Länk till annan webbplats.

Utebliven tömning

Om det inte går att tömma brunnen på grund av att vi till exempel inte hittar den, vägen inte är farbar, locket går inte att ta av, brunnen är övertäckt eller annat hinder som gör att vi inte kommer åt att tömma, debiterar vi en bomkörningsavgift. Du måste sedan själv göra beställning av en extra slamtömning.

Avvikelsebrev

Upptäcker entreprenören vid tömning av din slambrunn några avvikelser som tex, du har trasigt lock, måste åtgärda vägen fram till brunn, fel på funktion av brunnen, kommer du att få ett brev hem om det berörda felet.

Avvikelser som kan leda till miljöpåverkan exempelvis hög nivå, otät brunn, saknat t-rör, trasig mellanvägg och osäker funktion på din slambrunn hanteras av Bygg och miljökontoret.

Avgift slamtömning och fettavskiljare

I avgiften ingår tömning, transport och behandling. Debiteras när din enskilda slambrunn blir tömd.

 • Avvattning av slamavskiljare upp till 5 m³, 1699 kr/anläggning.
 • Heltömning av slamanläggning upp till 5 m³, 1899 kr/anläggning.
 • Tillägg för större slamanläggning än 5 m³, 307 kr/m³

Fakturering

Fakturering görs av Ragunda kommun och skickas tillsammans med fakturan för sophämtningen.

Ansökan vid ny eller ombyggnad av slamanläggning

Bygg och miljöenheten har hand om tillståndsprövning och tillsyn. Om du ska anlägga en ny brunn, gräva om infiltration eller liknande är det Bygg och miljö som handlägger ärendet.

Bygg och miljö

Frågor och svar

Om du är osäker på ditt tömningsintervall eller vill kontrollera att kunduppgifterna stämmer, kontakta gärna oss på renhållningen.

Kan jag inte välja vilken tid på året slambilen ska tömmas hos mig?

Det billigaste sättet att få slamtömning är om du har schematömning. Vi kommer då och tömmer din tank eller brunn fastställda veckor under året, se tömningsmånader. Vill du ha tömning speciell tid som är utanför din tömningsmånad får du beställa en budad tömning
som då kostar extra.

Om jag inte använder mitt hus behöver jag då tömma min anläggning?

Om ingen kommer att vistas i huset och inget slam kommer att uppkomma eller hämtas, kan man ansöka om uppehåll i hämtning av slam. Anmälan görs till Bygg- och miljönämnden.

Slamavskiljaren ska vara tömd innan uppehåll i slamtömning beviljas.

Bygg och miljö

Om jag använder mitt hus i låg grad hur ofta behöver jag då tömma min anläggning?

Intervall för tömning finns fastställd i Ragunda kommuns Avfallsföreskrifter. Följande intervall gäller i vår kommun.

 • Tömning av slam från slamavskiljare för permanentboende ska ske minst en gång per år.
 • För fritidsboende ska tömning ske minst vartannat år eller vart tredje år.

Du som fastighetsägare är alltid skyldig att säkerställa att tömning sker utefter behov. Om din bostad nyttjas i hög grad kan det vara aktuellt med tätare tömningsintervaller.

Om bostaden nyttjas i låg grad och tömning kan ske med glesare intervall kan du ansöka om förlängt tömningsintervall till Bygg och Miljönämnden.

Vad gör jag om min anläggning är full av slam eller fett och tömning behöver genomföras omgående?

Beställ extra tömning (inom 10 dagar) via vårt formulär via hemsidan. Skicka ett mail till rehallningen@ragunda.se eller ring under telefontid 10-12: 0696-68 20 00

Akut slamtömning under kvällar och helger beställs via Revsunds transport AB, jourtelefon: 073-08 77 998.

Observera att extra och akuttömning innebär en högre avgift.

E-tjänst för att beställa slamtömning Länk till annan webbplats.

Hur ska jag märka upp min slambrunn?

Problem kan uppstå om det finns flera brunnar på fastigheten och de har olika tömningsintervall. Någon kanske ska tömmas varje år och andra endast på avrop (tank). I dessa fall är det bra om du förtydligar informationen. I vårt system har alla brunnar ett tjänstenummer. Du får gärna markera brunnen med detta nummer. Är brunnen svår att hitta kan du exempelvis markera den med en reflexpinne eller käpp med vimpel.

Om du kontaktar Kundcenter kan vi även lägga in en vägbeskrivning till din brunn som chauffören i bilen ser.

Om det finns risk att blanda ihop din brunn med närliggande fastigheters är det bra om du markerar din brunn med din adress eller fastighetsbeteckning.

Får jag låsa brunnslocket?

Om du har behov av att låsa locket till din brunn på grund av exempelvis småbarn rekommenderar vi att du använder ett kodlås. Du kan meddela Kundcenter vilken kod du har så lägger vi in det som ett meddelande till chauffören.

Ett alternativ är att ”låsa” locket med en buntband. Chauffören klipper då upp buntbandet och när tömningen är utförd kan du sätta dit ett nytt.

Om locket är låst med ett konventionellt lås, riskerar du att tömningen inte kunde utföras och du får beställa en extra tömning till högre kostnad.

Barnsäkra brunnar - Boverket Länk till annan webbplats.

Hur tunga får lock vara?

Tunga lock är ett stort arbetsmiljöproblem för personalen som hanterar flera tusen lock per år. Tunga lock ska därför fasas ut efter hand. Om ditt lock är för tungt får du ett brev med information om detta från kommunen. From 2018-03-01 kommer fastighetsägare debiteras en kostnad för tunga lock, vilket kan hittas i avfallstaxan.

Större lock väger mycket och risken för arbetsskador är under dessa förhållanden överhängande. Arbetsmiljöverkets belastningsekonomiska gränser säger att en arbetstagare inte bör lyfta mer än 15-20 kg. Om locket kan skjutas ut åt sidan utan att lyftas accepteras en vikt på 40 kg. Locket bör vara försett med någon form av handtag. Locket ska även förses med någon form av låsanordning.

Tänk på att välja ett lätt lock av plast, glasfiber eller plåt redan från början om du anlägger en ny brunn eller byter ut ditt gamla lock.

Om du inte byter ut ditt tunga lock måste du beställa specialtömning. Observera att en sådan tömning kan bli dyr eftersom extra personal krävs.

Kan chauffören i slambilen ringa innan han kommer?

Chauffören i bilen har ingen möjlighet att ringa innan han kommer. I de fall du vill ha en avtalad tid för din slamtömning för att du vill närvara kan du inte ligga på ordinarie lista utan ni får beställa en akut tömning via kundcenter.

Observera att akuttömning innebär en högre avgift.

Kan jag dela slambrunn med grannen?

Ja. Vi kan lägga upp en delad brunn. Meddela oss vilka fastigheter eller hus som delar brunn. Fakturan skickas till ägaren av den fastighet där brunnen är fysiskt belägen. Ni som delar brunn får själva fördela kostnaden mellan er.

Hur vet jag att min slambrunn är tömd?

Det är helt normalt att det står vatten i brunnen efter tömning, När brunnen är tömd markeras locket med en färgmarkering.

Varför är det vatten kvar i brunnen efter tömning?

I Ragunda kommun töms flerkammarbrunnar med avvattningsfordon. Det innebär att när brunnen töms sugs hela brunnens innehåll upp i slambilen. I bilen sker därefter en avvattning det vill säga botten och flytslam separeras från vattnet som återförs i brunnen igen. På Avloppsguidens hemsida kan du läsa om hur olika filtrationsprocesser fungerar.

Vad gör jag om jag fått ett meddelande från slambilen?

Om slambilen av någon anledning inte kunde tömma din brunn meddelar chauffören dig om orsaken och du kommer få ett brev med information om detta från kommunen.

Du måste sedan ringa och boka en ny tömning när problemet är åtgärdat. Anledningen till att brunnen inte töms kan tex vara:

 • Att vägen inte var farbar utan måste grusas upp eller röjas från växtlighet.
 • Hinder i vägen exempelvis en parkerad bil.
 • Brunnen inte hittades utan måste markeras med flagga eller liknande.
 • Låst lock.

Om din brunn har hög nivå, är en tank eller är större än 4 kbm kan inte avvattningsteknik användas och en annan typ av slambil kommer inom cirka 2 veckor och tömmer med konventionell teknik. En tömning utan avvattning är dyrare. Kontakta kommunen om du har frågor.

Vad betyder avvattning?

Innehållet i slambrunnen avvattnats i slambilen och vattnet spolas tillbaka till brunnen. Vid avvattning sugs först hela brunnens innehåll in i slambilen, som fungerar som ett mindre reningsverk. Där tillsätts ett bindmedel som gör att slammet tjocknar så pass att det går enkelt skilja på vatten och slam. Vattnet spolas tillbaka in i brunnen.

Vattnet innehåller bakterier som är bra för din brunn och genom att behålla dessa kommer processen i brunnen igång igen direkt efter tömning. Bakterierna tar skada av rengöringsmedel, tvättmedel och andra kemikalier så, för din egen och miljöns skull, var uppmärksam på vilka kemikalier du använder i hemmet.

Avvattning är fördelaktigare ur miljösynpunkt eftersom de leder till färre transporter till slamdeponierna.

Kan jag välja heltömning istället för avvattning?

Vid ordinarie tömning används alltid avvattning om det är tekniskt möjligt. Om du av någon anledning vill ”tömma brunnen helt” måste du beställa en extra tömning. Att tömma brunnen helt kan vara nödvändigt om du exempelvis ska genomföra reparationsarbete. En tömning utan avvattning är dyrare.

Varför har jag fått debitering för extra slangutdrag på fakturan?

Slambilen parkerar på ett fast underlag och drar slang ner i brunnen. Slangen är 20 meter och av slanglängden behövs några meter för att komma ner i brunnen. Om avståndet är längre kopplas extra slang på och du debiteras en kostnad per påkopplad 10-metersslang.

Slambilen väger ca 26 ton och är en lastbil med smala däck som är gjord för att köra på väg. Slambilen parkerar inte helst på gräsmattor eller där det är sankt eftersom det finns risk både för fastkörning och sönderkörning. Bilen kan inte stå där marken lutar eftersom tanken på bilen måste luta rätt för att avvattningsprocessen ska fungera.

Det är alltid chauffören som avgör hur nära brunnen han kan köra. Kan man inte tömma i sin ordinarie månad tex pga av sankmark får man beställa en extra tömning.

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.