Djur

Husdjur och andra djur som hålls i fångenskap ska skötas så att olägenheter för människors hälsa inte uppstår. Det är djurägarens ansvar att se till att dess djur inte stör andra människor.

Djur som stör

Om du upplever att du blir störd av ett djur ska du i första hand kontakta djurägaren. Djurägaren måste därefter få tid på sig att åtgärda problemet. Om du har kontaktat djurägaren men fortfarande upplever att du blir störd kan du kontakta Bygg- och miljöenheten. För att Bygg- och miljöenheten ska kunna ställa krav mot djurägaren måste det anses vara en olägenhet för människors hälsa.

Du kan göra en anonym anmälan men det kan göra att handläggningen av ärendet försvåras. Om du ringer och presenterar dig med namn är du inte anonym. Om du gör en anonym anmälan kan du inte få någon återkoppling om vad som händer i ärendet.

Tillstånd för att ha djur

Inom detaljplanelagt område krävs tillstånd för att hålla djur som inte räknas som sällskapsdjur. Djur som omfattas är:

  1. Nötkreatur, häst, get, får eller svin
  2. Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
  3. Orm

Ansökan om tillstånd görs till Bygg- och miljöenheten.

Djurskydd

Länsstyrelsen är den myndighet som har tillsynsansvaret för djurskydd enligt djurskyddslagen. Om du har frågor om djurskydd eller vill göra en anmälan om djur som far illa ska du kontakta länsstyrelsen. Vid akuta ärenden ska du kontakta polisen.

Anmäl bristande djurhållning | Länsstyrelsen Jämtland (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Djurplågeri | Polismyndigheten (polisen.se) Länk till annan webbplats.

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.