Ett hållbart fastighetsbestånd

Genom beviljat statsbidrag för att uppnå ekonomi i balans ska kommunen effektivisera arbetet för ett hållbart fastighetsbestånd.

Ragunda kommuns fastighetsbestånd består idag av många fastigheter som är i behov av underhåll, upprustning och anpassningar. Vi ser också ett ökat investeringsbehov i våra fastigheter. För att få klarhet i underhållsskuld och vilka effektiviseringsåtgärder som är nödvändiga och möjliga gör kommunen nu en grundlig genomgång av sina fastigheter.

En analys görs också utifrån fastigheternas placering och hur de kan komma att påverkas av framtida klimatförändringar samt vilka demografiska utmaningar kommunen står inför.

Målsättning är att analysen och de förslag på åtgärder som kommer att tas fram ska bidra till förbättrad driftsekonomi och förbättrad nyttjandegrad. Det i sin tur leder till en minskning av kostnad för lokaler och fastigheter. Genom att vi får en bättre kvalité och att vi kan samutnyttja lokalerna på ett annat sätt ökar möjligheten till en god arbetsmiljö/boendemiljö för kommunens anställda och för våra hyresgäster.

Företaget Svadil kontroll, Niklas Bengtsson, vann upphandlingen och han ska i rollen av projektledare guida Ragunda kommun i bedömning av underhållsbehov, prioritering av fastigheter, framtagandet av lokalförsörjningsplan samt en åtgärdsplan. Planerna ska vara hållbara ur ett ekonomiskt, arbetsmiljömässigt och miljömässigt perspektiv.

Tidigare utredningar

Newsec - Lokalresursutredning grundskolor och förskolor (Dnr 2020/999) Pdf, 3.7 MB.

Frågor om projktet eller synpunkter ?

Kontakta Daniel Hultén, Fastighetsingengör Ragunda kommun

fastighetsenheten@ragunda.se

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.