Hållbart arbetsliv inom vård och omsorg

Ragunda kommun har blivit beviljade statsbidrag för att utveckla arbetssätt, arbetsmetoder eller/och insatser som bidrar till att främja ett hållbart arbetsliv för personal inom hälso- och sjukvårdsverksamhet samt socialtjänstverksamhet avseende omsorg om äldre personer.

Det totala ansökta beloppet 2023 är 7 158 201 och innefattar 11 delprojekt. 9 av dessa delprojekt är beviljade, en avslogs och en avslogs delvis. Det totala beviljade beloppet för 2023 är 3 681 067. Utöver delprojekten som avslogs har Socialstyrelsen reducerat det ansökta beloppet ytterligare eftersom det i år totalt har ansökts om mer medel än det som finns tillgängligt att fördela.

Stadsbidrag - en fantastisk möjlighet

Statsbidragen ger oss en fantastisk möjlighet att pröva och genomföra olika aktiviteter som inte ryms inom ordinarie verksamhetsbudgeten. Dock innebär tidsbegränsningen stora svårigheter att genomföra projekt som ska förändra eller utveckla verksamheterna.

Statsbidrag för 2023 för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg (återhämtningsbonusen) - Socialstyrelsen Länk till annan webbplats.

Utlysnings för bidraget skedde den 10 januari 2023 och sista dag för att skicka in ansökan var den 21 februari, beskedet om att medel beviljades inkom i mitten av juni. När projektet väl blivit beviljat går det att retroaktiv använda pengarna för det innevarande året, problemet är att vi, i och med den tajta budgetramen, inte kan påbörja något vi inte med säkerhet vet blir beviljat.

Fjolårets statsbidrag för återhämtningsbonusen bidrog till att många aktiviteter kunde genomföras i verksamheterna, men det bidrog även till en stor stress och arbetsbelastning för samtliga medarbetare att så mycket skulle ske under kort tid.

I år försöker vi hantera det bättre, dels genom att projektansökan är framtagen med och utifrån önskemål från medarbetare som lyft idéer, men framför allt att vi utifrån dessa prioriterat vad vi ska genomföra detta år. Ett av våra delprojekt "80 % som heltid" är något vi prioriterar att försöka utföra ett annat år eftersom ett halvår är för kort tid för att pröva det i verksamhetsdriften.

Höstens projektaktiviteter

Under hösten 2023 planerar vi att genomföra och arbeta med:

Utbildnings- och teambuildingsdagar

Ett samlat tillfälle som ska erbjuda kunskapshöjande aktiviteter samtidigt som det ger möjligheten att träffa varandra och korsa gränserna mellan enheter och professioner för en ökad sammanhållning

Vårdsvenska för nysvenskar

Har genomförts under våren 2023 där några av våra medarbetare har haft möjlighet att studera vårdsvenska på arbetstid

Välfärdsteknik

Att omvärldsbevaka vad som sker i utvecklingen men framförallt ta tillvara på den teknik vi har idag.

Utveckla digital utbildningsplattform

Uppbyggnad av en intern arbetsyta med automatisering funktioner vid exempelvis nyanställning. Innehållet kan vara allt från så här är det att arbeta i Ragunda kommun till utbildning/information om Socialtjänstlagen och Hälsosjukvårdslagen.

Utbildningar och utvecklade arbetssätt inom demenssjukdomar och bemötande samt förflyttningsteknik

Målet är att först ge tillgång till utbildningar och föreläsningar för att senare kunna arbeta vidare på hur vi tar tillhanda på kunskapen i nya arbetssätt eller arbetsmetoder.

Bemanning och schema

Vi behöver fortsätta arbeta för att få till bra scheman som följer lagar och avtal samt att förbättra förutsättningarna för våra vikarier.

Har du frågor om projektet?

Kontakta Kjerstin Svärdby via Kundcenter.

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.