Detaljplaner

Detaljplaner bestämmer vad du eller andra får göra och bygga i ett visst område.

Detaljplanen styr hur marken får användas (till exempel om marken ska användas till bostäder, handel, kontor, park eller något annat), vilken storlek det får vara på hus, hur höga husen får vara, hur långt det får vara från hus till tomtgräns, rättigheter att dra fram ledningar eller gångvägar över annans mark, bland annat.

En detaljplan gäller tills dess att den upphävs eller ersätts av en ny. De flesta detaljplaner finns i tätorterna, och i vissa fritidshusområden.

Planer under arbete

Här presenterar vi de detaljplaner som är under arbete.

Just nu finns det inga detaljplaner under arbete.

Kontakta Kundcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kundcenter.